لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 28
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  سمت و سوی تحولات سیاسی - اجتماعی بعد از انقلاب در ایران

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، جموری اسلامی ، ایران ، تحولات سیاسی ایران ، دیدگاه سیستمی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

  نویسندگان: یحیی فوزی ، محمود رضا صنم زاده
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: تمدن ، فرهنگ ، تمدن اسلامی ، امام خمینی (ره)
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام

  نویسندگان: یحیی فوزی ، فاطمه قربانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی (ره) ، صحیفه ، مصاحبه و گفتگو ، پیام ها ، تحلیل محتوا
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  عدالت در اندیشه سیاسی اسلام : مفهوم شناسی و راهبرد ها

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: عدالت ، عدالت سیاسی ، حق ، اندیشه سیاسی اسلام
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران : بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامد های ان بر مشروعیت نظام سیاسی

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی:
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی تطبیقی خرده گفتمان ها ی سیاسی اسلام گرا در ایران قبل از انقلاب اسلامی و تاثیر ان ها بر شكل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: گفتمان ها ی سیاسی در ایران ، انقلاب اسلامی ، امام خمینی ، شریعتی ، بازرگان
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  سمت و سوی تحولات سیاسی - اجتماعی بعد از انقلاب در ایران

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی ، ایران ، تحولات سیاسی ایران ، دیدگاه سیستمی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات اندیشه سیاسی جنبش اسلامی سنی اخوان المسلمین در مصر و جنبش اسلامی شیعی در ایران

  نویسندگان: یحیی فوزی ، بهروز پایاب
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: جنبش‌ ها ی اسلامی ، اسلام گرایی ، اخوان المسلمین مصر ، جمهوری اسلامی ایران
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی تطبیقی نظریۀ عدالت اجتماعی در اسلام و غرب ( بررسی موردی مقایسۀ نظریۀ عدالت در اندیشه های امام خمینی و جان راولز )

  نویسندگان: یحیی فوزی ، روح الله مرادی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، جان راولز ، عدالت ، عدالت اجتماعی ، ازادی ، حق .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در برخورد با جمهوری اسلامی

  نویسندگان: یحیی فوزی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: سازمان مجاهدین ، انقلاب اسلامی ، بنی صدر ، رجوی ، مبارزه مسلحانه ، ترور.
طراحی وب سایت زرین پرتال