لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 12
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

  نویسندگان: نجف لک زایی ، غلام حسن مقیمی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، امام خمینی (ره)، اجتهاد تعادلی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  انقلاب اسلامی و تکاپو های سلطه‌ گرایانه امریکا

  نویسندگان: نجف لک زایی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: نظام سلطه ، استراتژی فرهنگی ، جنگ نرم ، جهاد کبیر ، جهاد افضل ، سلطه ستیزی ، راهبرد زندگی جهادی.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهار چوب حکمت متعالیه

  نویسندگان: نجف لک زایی ، رضا لک زایی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، انقلاب اسلامی ، حکمت متعالیه ، حرکت جوهری ، انسان شناسی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  طبقه بندی علوم از دیدگاه صدر المتألهین و امام خمینی (ره)

  نویسندگان: نجف لك زایی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: طبقه بندی علوم ، علوم اخروی ، علوم نافع ، علوم دنیوی ، علوم غیر نافع ، نقشه علمی ایران
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نظام اخلاق سیاسی امام خمینی (ره)

  نویسندگان: نجف لک زایی ، رضا لک زایی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی (ره) ، اخلاق سیاسی ، نظریه دو فطرت ، فضایل و رذایل ، راهبرد برادری
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

  نویسندگان: نجف لك زایی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امنیت متعالیه ، امنیت متدانیه ، علت فاعلی امنیت ، علت مادی امنیت ، علت صوری امنیت ، علت غایی امنیت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی تأثیرات اراء اصولی امام خمینی ره بر فقه سیاسی ایشان

  نویسندگان: نجف لک زایی ، هادی جلالی اصل
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: اراء اصولی امام خمینی (ره) ، فقه سیاسی امام خمینی (ره) ، خطابات قانونی ، عدم شرطیت قدرت در تکلیف ، تعلق اوامر به ماهیات ، وجوب عقلی مقدمه واجب ، قاعده لا ضرر
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  الگو های توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی

  نویسندگان: نجف لکزایی ، غلام رضا اسم حسینی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، توسعه سیاسی ، الگو های توسعه سیاسی ، توسعه سیاسی متعالیه ، توسعه سیاسی متدانیه ، توسعه سیاسی متعارف .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

  نویسندگان: رشید رکابیان ، نجف لک زایی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، دولت ، ارگانیک مکانیک ، جامعه محور ، دولت محور
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

  نویسندگان: رشید رکابیان ، نجف لک زایی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، دولت ، ارگانیک مکانیک ، جامعه محور ، دولت محور
طراحی وب سایت زرین پرتال