لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 13
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  گونه‌ شناسی نظریه‌ ها ی انقلاب

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، خرم بقایی ، هومن نیری
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب ، نظریه انقلاب ، گونه شناسی نظریه ها ، نسل ها ی نظریه‌ها ، نظریه توصیفی ، نظریه تعمیمی ، نظریه ساختاری
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  امام خمینی (ره) و رویداد های بزرگ ایران معاصر ( پیش از انقلاب اسلامی )

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قیام تنباکو ، انقلاب مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت ، قیام 15 خرداد ، "انقلاب سفید" ، اصلاحات ارضی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ایدئولوژی و رهبری و تاثیر ان بر پیروزی سریع ، ثبات پایدار و باز تاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، ایدئولوژی انقلابی ، رهبری انقلاب ، ثبات سیاسی ، باز تاب انقلاب .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  انقلاب اسلامی ایران ، لیبرال دمو کراسی غرب و فرو پاشی نرم‌ افزاری اتحاد شوروی

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، محمد جواد محمدی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، اتحاد شوروی ، لیبرالیسم ، امریکا ، تأثیر امواج انقلاب .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی (ره) درباره اركان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، میثم طاهری بن چناری
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مصلحت ، سنت ، دولت مدرن ، حاکمیت ، حکومت ، سرزمین ، ملت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، میثم طاهری بن چناری
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مصلحت ، سنت ، دولت مدرن ، حاکمیت ، حکومت ، سرزمین ، ملت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  انقلاب اسلامی ، نظام بین‌ الملل و اینده غرب

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، راهبرد ، نظام بین الملل ، منافع ملی ، سیطره جهانی ، بلوک غرب ، بلوک شرق.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ایدئولوژی و رهبری و تاثیر ان بر پیروزی سریع ، ثبات پایدار و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، ایدئولوژی انقلابی ، رهبری انقلاب ، ثبات سیاسی ، بازتاب انقلاب
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  امام خمینی (ره) و رویداد ها ی بزرگ ایران معاصر (پیش از انقلاب اسلامی)

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قیام تنباکو ، انقلاب مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت ، قیام 15 خرداد ، انقلاب سفید ، اصلاحات ارضی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نیروی اجتماعی و تأثیر ان بر شرایط پس از پیروزی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، وحیده احمدی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: نیروی اجتماعی ، قدرت سیاسی ، انقلاب اسلامی ایران ، انقلاب فرانسه ، اصالت ، هویت ، ارمان انقلابی ، جامعیت.
طراحی وب سایت زرین پرتال