لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 55
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مفهوم «کالای معیوب» در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، رضا احمدی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: خیار عیب ، تدلیس ، قاعدۀ غرور ، عیوب مشترک ، فسخ
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی تحلیلی - انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، شیما تقی زاده
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: بیع فضولی ، بیع فضولی عن المالک ، بیع فضولی لنفسه ، اجازه ، کشف حقیقی ، کشف حکمی ، نقل .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، محمد مهریزی ثانی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی، حقوق شهروندی، حق ازادی، حق عدالت، حق امنیت.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: شیعه ، گفتمان سیاسی ، سیاست گریزی ، فعال گرایی سیاسی ، ولایت فقیه.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر ارای امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، عاطفه کبیر تکمیلی نژاد
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: عدالت ، اخلاق ، فقه ، قانون ، حقوق اسلامی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، عفت تركمان
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: ولایت ، ولی قهری ، عنصر زمان و مكان ، قیم ، وصی .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی فقهی بیع معاطاتی با رویکردی بر ارای امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، حامد صادقی سطری
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: عقد ، بیع ، معاطات ، قصد ، اراده
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال بر مبنای قاعده فقهی « الخراج با لضمان » با توجه به دیدگاه امام خمینی(ره)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، نوشین چتر چی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: خراج ، ضمان ، دیه ، بیت‌ المال ، فقه حکومتی ، امام خمینی .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویكردی بر نظریات امام خمینی(س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: اعانه ، اثم ، عدوان ، جرم ، سبب ، مباشر ، معاون .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  حجیت استصحاب کلی از دیدگاه امام خمینی(س) و میرزا حسن بجنوردی

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، الهام شریعتی نجف ابادی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: استصحاب ، استصحاب کلی ، اصل سببی ، اصل مسببی ، وحدت سنخیه ، وحدت عرفیه
طراحی وب سایت زرین پرتال