لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 8
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  استعمار فرا نو ، با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری

  نویسندگان: حسین ارجینی
  درجه علمی: علمی - ترویجی
  کلمات کلیدی: استعمار سنتی ، استعمار نو ، استعمار فرا نو ، تهاجم فرهنگی - رسانه ا ی ، بیداری اسلامی.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تحلیل و بررسی عملکرد نهضت ازادی در جنگ تحمیلی و مواجهه با انقلاب اسلامی

  نویسندگان: حسین ارجینی ، عیسی مولوی وردنجانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: نهضت ازادی ، انقلاب اسلامی ، امام خمینی ، جنگ تحمیلی ، صلح
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  الگوی مدیریتی امام خمینی (قدس سره) در حل بحران های جمهوری اسلامی ایران

  نویسندگان: محمد شاه سنایی ، محمدجواد نوروزی ، حسین ارجینی ، علیرضا نائیج
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی قدس سره ، الگو ، مدیریت بحران ، جمهوری اسلامی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  عوامل انحطاط و پویایی جوامع اسلامی از دیدگاه امام خمینی

  نویسندگان: حسین ارجینی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، انحطاط جوامع اسلامی ، پویایی جوامع اسلامی، وابستگی ، تفرقه ، بیداری اسلامی ، وحدت.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  امر به معروف و نهی از منکر ؛ رهیافتی نظری برای مبارزه با رژیم طاغوت از دیدگاه امام خمینی (ره)

  نویسندگان: حسین ارجینی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امر به معروف و نهی از منکر ، انقلاب ، رژیم پهلوی ، مبانی فقهی ، مواضع ، امام خمینی .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جایگاه اصل حمایت از مستضعفان ومظلومان در روابط خارجی دولت اسلامی

  نویسندگان: حسین ارجینی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مستضعفان ، مظلومان ، مبانی دینی ، تألیف قلوب ، نفی سلطه ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی چار چوب‌ های نظری درباره مواضع جریان‌ های حوزوی نسبت به انقلاب (1357 ـ 1340)

  نویسندگان: حسین ارجینی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: جریان‌ های حوزوی ، انقلاب ، جریان انقلابی ، جریان معارض رژیم ، جریان پرهیز از سیاست ، جریان میانه‌ رو ، جریان وابسته .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  باز تولید اندیشه اخباری گری در عصر انقلاب اسلامی (چالش ها و تهدیدها)

  نویسندگان: داود فیض افرا ، حسین ارجینی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: اخباری گری ، نواخباریان ، مکتب اجتهاد اصولی ، انقلاب اسلامی
طراحی وب سایت زرین پرتال