لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 37
 • qrcode | imamdoc.ir
  عنوان نشریه: مطالعات راهبردی
  نوع نشریه: فصلنامه
  درجه علمی: علمی پژوهشی
  صاحب امتیاز: پژوهشكده مطالعات راهبردي
  مدیر مسئول: دکتر سيامک ره پيک
  سردبير : دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  تلفن : 77 24 80 88
  نمابر :61 65 89 88
  رایانامه :Quarterly@risstudies.org
  نشانی :تهران خيابان حافظ، خيابان رودسر شرقی، شماره 7، کدپستی 1598639113 صندوق پستی : 5189-14155
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مؤلفه ها ی نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی اسلامی ، با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ( ره )

  نویسندگان: حسین خانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی(ره) ، سیاست خارجی ، اقتدارملی ، خدا محوری ، تکلیف گرایی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی( ره )

  نویسندگان: علی کریمی مله ، اکبر بابایی ، کاوه امیر خانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امنیت ملی ، امام خمینی (ره) ، تهدید ، اسیب پذیری ، رویکرد نرم افزاری
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مکتب امنیتی امام خمینی (ره)

  نویسندگان: کاوه امیر خانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امنیت ، امام خمینی ، موضوع امنیت ، مرجع امنیت ، اهداف و سیاست های امنیتی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران : جستاری در متون

  نویسندگان: داود غرایاق زندی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: سیاست خارجی ، جمهوری اسلامی ، متون سیاست خارجی ، اصول و مبانی سیاست خارجی ، ارمان گرایی ، واقع گرایی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری

  نویسندگان: عبد المحمود محمدی لرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: تحلیل راهبردی ، تفکر راهبردی ، اهداف راهبردی ، اندیشه مقام معظم رهبری
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تأملی معرفت‌ شناسانه در مسأله امنیت ملی از نگاه امام خمینی (ره)

  نویسندگان: علی کریمی مله
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: معرفت شناسی ، ملت نگری ، امت محوری ، امنیت ملی ، امام خمینی (ره)
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم‌ سالاری دینی

  نویسندگان: عباسعلی رهبر ، فاطمه حیدری
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، استقلال ازادی ، جمهوریت ، اسلامیت ، نهادهای انقلابی ، مردم‏ سالاری دینی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

  نویسندگان: علی كریمی مله ، اكبر بابایی ، كاوه امیر خانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امنیت ملی ، امام خمینی (ره) ، تهدید ، اسیب پذیری ، رویكرد نرم افزاری
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ابعاد امنیت در اندیشه و اراء امام خمینی(ره)

  نویسندگان: فرهاد درویشی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، امنیت ، امنیت ملی ، سیاست ، سعادت دنیوی و اخروی.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تأملی معرفت‌ شناسانه در مسأله امنیت ملی از نگاه امام خمینی(ره)

  نویسندگان: علی کریمی ‌مله
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: معرفت شناسی ، ملت نگری ، امت محوری ، امنیت ملی ، امام خمینی(ره)
طراحی وب سایت زرین پرتال