لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 432
 • qrcode | imamdoc.ir
  عنوان نشریه: متین
  نوع نشریه: فصلنامه
  درجه علمی: علمی- پژوهشی
  صاحب امتیاز: پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي
  مدیر مسئول: مجید انصاری
  سردبير : سيد محمد موسوي بجنوردي
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  تلفن : 51085507
  نمابر :55235661
  رایانامه :matin@ri-khomeini.ac.ir; matin.pazhuhesh@yahoo.com
  نشانی :تهران- بزرگراه خلیج فارس- جنب عوارضی تهران ـ قم، پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي، كد پستي: 1815163111
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  مفهوم «کالای معیوب» در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، رضا احمدی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: خیار عیب ، تدلیس ، قاعدۀ غرور ، عیوب مشترک ، فسخ
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  منجزیت علم اجمالی در منظر امام خمینی (ره)

  نویسندگان: سید حسن خمینی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: تنجیز علم اجمالی ، شبهه محصوره ، شبهه غیر محصوره ، فعلیت من جمیع الجهات ، فعلیت لا من جمیع الجهات ، موافقت قطعیه ، مخالفت قطعیه ، مراحل فعلیت تکلیف
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی تحلیلی - انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، شیما تقی زاده
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: بیع فضولی ، بیع فضولی عن المالک ، بیع فضولی لنفسه ، اجازه ، کشف حقیقی ، کشف حکمی ، نقل .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  بررسی تطبیقی نظریۀ عدالت اجتماعی در اسلام و غرب ( بررسی موردی مقایسۀ نظریۀ عدالت در اندیشه های امام خمینی و جان راولز )

  نویسندگان: یحیی فوزی ، روح الله مرادی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، جان راولز ، عدالت ، عدالت اجتماعی ، ازادی ، حق .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  رهبری و سرمایه اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی (س)

  نویسندگان: محمد رحیم عیوضی ، یوسف فتحی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، رهبری ، علما ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، نفوذ اجتماعی .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید حسن خمینی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: صحیح ، اعم ، قدر جامع اعمی ها ، صحت و فساد ، موضوع له الفاظ .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در برخورد با جمهوری اسلامی

  نویسندگان: یحیی فوزی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: سازمان مجاهدین ، انقلاب اسلامی ، بنی صدر ، رجوی ، مبارزه مسلحانه ، ترور.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، محمد مهریزی ثانی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی، حقوق شهروندی، حق ازادی، حق عدالت، حق امنیت.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر ارای امام خمینی (س)

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی ، عاطفه کبیر تکمیلی نژاد
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: عدالت ، اخلاق ، فقه ، قانون ، حقوق اسلامی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تحول ارای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)

  نویسندگان: محمّدتقی فخعلی
  نشریه:متین
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: عقد ، معاطات ، کتابت ، اشاره ، ارادۀ انشایی ، مبرز .
طراحی وب سایت زرین پرتال