لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 44
 • qrcode | imamdoc.ir
  عنوان نشریه: فصلنامه سیاست- مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی
  كد ISSN: 1735-9678
  نوع نشریه: فصلنامه
  درجه علمی: علمی پژوهشی
  صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: سيد فضل الله موسوي
  سردبير : دکتر عبد الرحمن عالم
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  تلفن : 66494990 (021
  نمابر :66494990 (021)
  رایانامه :politics@ut.ac.ir
  تارگاه :Journals.ut.ac.ir
  نشانی :تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي صندوق پستي 14155-6448
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  سمت و سوی تحولات سیاسی - اجتماعی بعد از انقلاب در ایران

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، جموری اسلامی ، ایران ، تحولات سیاسی ایران ، دیدگاه سیستمی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  امام خمینی (ره) و رویداد های بزرگ ایران معاصر ( پیش از انقلاب اسلامی )

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قیام تنباکو ، انقلاب مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت ، قیام 15 خرداد ، "انقلاب سفید" ، اصلاحات ارضی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ایدئولوژی و رهبری و تاثیر ان بر پیروزی سریع ، ثبات پایدار و باز تاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، ایدئولوژی انقلابی ، رهبری انقلاب ، ثبات سیاسی ، باز تاب انقلاب .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  سمت و سوی تحولات سیاسی - اجتماعی بعد از انقلاب در ایران

  نویسندگان: یحیی فوزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی ، ایران ، تحولات سیاسی ایران ، دیدگاه سیستمی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی (ره) درباره اركان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، میثم طاهری بن چناری
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مصلحت ، سنت ، دولت مدرن ، حاکمیت ، حکومت ، سرزمین ، ملت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم

  نویسندگان: سید محمد موسوی بجنوردی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: شیعه ، گفتمان سیاسی ، سیاست گریزی ، فعال گرایی سیاسی ، ولایت فقیه.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان ، میثم طاهری بن چناری
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مصلحت ، سنت ، دولت مدرن ، حاکمیت ، حکومت ، سرزمین ، ملت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ایدئولوژی و رهبری و تاثیر ان بر پیروزی سریع ، ثبات پایدار و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ، ایدئولوژی انقلابی ، رهبری انقلاب ، ثبات سیاسی ، بازتاب انقلاب
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  امام خمینی (ره) و رویداد ها ی بزرگ ایران معاصر (پیش از انقلاب اسلامی)

  نویسندگان: مصطفی ملکوتیان
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قیام تنباکو ، انقلاب مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت ، قیام 15 خرداد ، انقلاب سفید ، اصلاحات ارضی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی «نظریه امت و امامت»

  نویسندگان: داود فیرحی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امت ، امامت ، رهبری ، ولایت فقیه ، حزب ، جمهوری اسلامی ، ایران.
طراحی وب سایت زرین پرتال