لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 140
 • qrcode | imamdoc.ir
  عنوان نشریه: پژوهشنامه انقلاب اسلامی
  نوع نشریه: فصلنامه
  درجه علمی: علمی- پژوهشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بو علی سینا ( همدان )
  مدیر مسئول: دکتر محمد جواد هراتی
  سردبير : دکتر جلال درخشه
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  تلفن : 38291129- 081
  نمابر :38291276- 081
  رایانامه :journal.irir@yahoo.com
  نشانی :همدان ، چهار راه پژوهش ، دانشگاه بو علی سینا ، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، کد پستی: 6517838695
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  گفتمان سیاست خارجی دهه چهارم انقلاب اسلامی ( تعامل گرای ضد نظام هژمونیک ) از منظر تئوری سازه انگاری

  نویسندگان: ابراهیم متقی ، علی ازرمی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: سیاست خارجی ، تعامل گرای ضد نظام هژمونیک ، سازه انگاری ، گفتمان ، هویت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جنگ نرم و سناریو های اینده انقلاب اسلامی ایران با نگاهی به بیداری اسلامی منطقه

  نویسندگان: محمد رحیم عیوضی ، فرزانه میرشاه ولایتی ، فرهاد نظری زاده 
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: اینده پژوهی ، اینده پژوهی ، سناریو سازی ، قدرت نرم ، جنگ نرم ، اینده انقلاب اسلامی ایران
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب

  نویسندگان: ناصر جمال زاده
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: نظریه فرهنگی انقلاب ، قدرت نرم ، انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ناسیونالیسم و هویت ملی در اندیشه حضرت ایت الله خامنه ای

  نویسندگان: اصغر افتخاری ، علیرضا اسدی ، ابراهیم نزهت
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: ایت الله خامنه ای ، هویت ملی ، ناسیو نالیسم ، عزت ملی ، امت اسلامی ، قومیت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی و اینده اسلام سیاسی در منطقه

  نویسندگان: سید مرتضی هزاوه‌ای
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: بیداری اسلامی ، انقلاب اسلامی ایران ، اسلام سیاسی ، اینده
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

  نویسندگان: نجف لک زایی ، غلام حسن مقیمی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: مشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، امام خمینی (ره)، اجتهاد تعادلی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  ویژگی های همبستگی و وحدت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

  نویسندگان: محمد حسین جمشیدی ، ابراهیم ایران نژاد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، وحدت ، همبستگی ، وحدت اسلامی ، اخوت اسلامی ، خداباوری ، تکلیف باوری ، نیت باوری ، جماعت باوری
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر

  نویسندگان: فرزاد جهان بین ، فتح الله پرتو
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: راهبرد سیاست خارجی ایران ، رئالیسم تدافعی ، رئالیسم تهاجمی ، ایدئولوژی ، استراتژی ، بیداری اسلامی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی (ره) (با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد)

  نویسندگان: احمد عرب شاهی کریزی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: اسلام ، توسعه، تعالی ، کار امدی ، استراتژی داده بنیاد
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی(ره) در مورد اصل ولایت فقیه ؛ بررسی انواع پیش انگاری ها

  نویسندگان: سیده مریم فضائلی ، مریم السادات طیرانی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: کاربرد شناسی ، پیش انگاری ، امام خمینی(ره) ، ولایت فقیه.
طراحی وب سایت زرین پرتال