لوگوی جهاد دانشگاهی لوگوی جهاد دانشگاهی
تعداد نتایج یافت شده 8
 • qrcode | imamdoc.ir
  عنوان نشریه: راهبرد
  كد ISSN: 1028-3102
  نوع نشریه: فصلنامه
  درجه علمی: علمی پژوهشی
  صاحب امتیاز: مركز تحقيقات استراتژيك
  مدیر مسئول: دكتر حسن روحاني
  سردبير : محمد رحيم عيوضي
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  تلفن : 22802525, 22803875 (021)
  نمابر :22803876 -021
  رایانامه :edchief@csr.ir
  تارگاه :www.csr.ir
  نشانی :تهران، انتهاي خيابان پاسداران، روبروي ضلع جنوبي پارك نياوران، شماره 802، كدپستي: 1954731113
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  نسبت مشاركت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی

  نویسندگان: محمد رحیم عیوضی ، یوسف فتحی
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: امام خمینی ، مشارکت ، سرمایه اجتماعی ، مبانی مشارکت و عوامل مشارکت
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  گفتمان امام خمینی (ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی

  نویسندگان: حسن روحانی
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: نظریه گفتمان ، تحلیل گفتمان ، نظم گفتمانی ، دالّ مركزی ، احیا ‌گری اسلامی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

  نویسندگان: زهرا پیشگاهی‌ فرد، محمد باقر قالیباف ، مهدی پور طاهری ، علی صادقی
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قدرت ، قدرت ملی ، قدرت سخت ، قدرت نرم ، جمهوری اسلامی ایران.
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  واكاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازارایی بیداری اسلامی عربستان

  نویسندگان: غلام رضا خواجه سروی ، حسن یعقوب‌ نیا
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: انقلاب اسلامی ایران ، بیداری اسلامی ، عربستان ، معنویت گرایی ، هویت دینی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  قدرت نرم ، تهدید نرم : پیشنهادی در راستای سیاست‌ سازی

  نویسندگان: ژانت بلیک ، محمود رضا گلشن پژوه
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قدرت نرم ، تهدید نرم ، فرهنگ ، تمدن ایرانی ، اسلام .
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  باز تاب های معنا گرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام گرایی در خاورمیانه

  نویسندگان: مجید عباسی اشلقی
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: گفتمان ، انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی ، جهان اسلام ، اسلام گرایی
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه با رویكردی به نظر امام خمینی (ره)

  نویسندگان: محمد بهرامی خوشکار
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قضاوت ، اجتهاد ، قاضی منصوب ، قاضی مأذون ، مقلد
 • qrcode | imamdoc.ir
  دانلود متن کامل مقاله
  pdf

  قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه با رویکرد ی به نظر امام خمینی(ره)

  نویسندگان: محمد بهرامی خوشکار
  نشریه:راهبرد
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  کلمات کلیدی: قضاوت ، اجتهاد ، قاضی منصوب ، قاضی مأذون ، مقلد
طراحی وب سایت زرین پرتال